Lanu - Normale Ansicht

Akce "Kde tančí světluška?"

20. listopadu 2009 se v idylickém Diesbar-Seusslitzu konala veřejná závěrečná slavnost celosaské pátrací akce "Kde tančí světluška?".

 

Pozvaní hosté, mezi nimi patron, saský ministr Frank Kupfer, člen zemského sněmu, JKV Gisela, princezna saská, starosta Gerd Bartholt a mnozí další, byli srdečně přivítáni v Domě hostů a za svou účast odměněni zajímavým a zábavným programem. Cílem slavnosti bylo představit výsledky tříleté pátrací akce a společně oslavit úspěšný projekt.

 

Akcí "Kde tančí světluška?" měl být poprvé podchycen výskyt tohoto druhu brouka na celém území Saska. Tohoto úkolu se společně ujaly Saské zemské sdružení ochrany domova, NABU Zemský svaz Sasko - pracovní skupina Entomologie, Německý svaz pro péči o krajinu, zemská kancelář Sasko a Fond na ochranu přírody Saské zemské nadace přírody a životního prostředí.

 

Dr. Matthias Nuss tento večer prezentoval výsledky a vědecké zhodnocení pátrací akce. Informoval o 3.998 pozorováních světlušek, která v letech 2007 až 2009 přicházela ze všech (starých) saských okresů, popsal dobu létání samečků světlušky, která zpravidla trvá od 2. června do 1. srpna a svého vrcholu dosahuje v poslední červnové dekádě kolem svátku svatého Jana, a revidoval výpověď "Dříve jsme světlušku mohli vidět létat mnohem častěji". Neboť jedno je již jisté: "Světluška je dnes v Sasku velmi rozšířená a po této pátrací akci je jedním z nejlépe prozkoumaných druhů hmyzu v Sasku.", konstatoval Dr. Nuss (další informace najdete v našem letáku Výsledky pátrací akce v Sasku).

 

Touto akcí se nakonec podařilo nadchnout pro toto téma a přimět k účasti všechny věkové kategorie napříč generacemi! Mimořádnou angažovanost prokázali čtyři účastníci pátrací akce. Při závěrečné slavnosti tak byli diplomem a upomínkovým dárkem oceněni paní Dr. Anne Wächterová z Langebrücku, pan Alf Terpe z Zabeltitzu, pan Ekkard Seidl z Markneukirchenu a školačka Caroline Möbiusová z Diesbar-Seusslitzu.

 

Oslava byla harmonicky ukončena divadelním představením "Jak se světlušák Levon naučil tančit" skupiny "Erlichthof-Gaukler" z Rietschenu a měla obrovský úspěch!

 

Prostřednictvím tištěných médií a webových stránek www.laternentanz.eu vyzýváme zejména děti od 8 let, aby se akce zúčastnily jako "průzkumníci". Školy tak opět dostaly dobrou příležitost pro realizaci environmentální výchovy dětí a mládeže.

Další informace o projektu na adrese: