Lanu - Normale Ansicht

Akce Netopýr

Akci na ochranu netopýrů v Sasku doprovází mnoho aktivit. Ty by obyvatelstvu měly zprostředkovat informace o tom, jak může každý jednotlivec napomáhat při zachování a vytváření hnízdišť pro netopýry.

 

V roce 2001, Mezinárodním roce netopýra, zahájil Fond na ochranu přírody po vzoru Durynska akci „Netopýre, pojď do domu“, aby tak přispěl k ochraně těchto živočichů obývajících budovy.

Netopýrům hrozí vyhynutí. Všechny druhy žijící v Německu jsou podle spolkového zákona o ochraně přírody přísně chráněny. Již v roce 1991 Německo podepsalo Dohodu o ochraně populací evropských netopýrů. Tím se zavázalo k zavedení příslušných opatření.

Problematika:

Nezbytné sanaci budov s využitím moderních stavebních technologií padlo zejména v poslední době za oběť mnoho hnízdišť netopýrů. Přitom téměř vždy existuje možnost uzpůsobit příslušný stavební objekt s ohledem na netopýry, bohužel jsou tato řešení z neznalosti nebo lhostejnosti často opomíjena.

 

Cíl:

Akce by měla co nejširší vrstvy obyvatelstva nadchnout pro téma ochrany netopýra a jeho hnízdišť. Zprostředkování odborných znalostí by občanům mělo poskytnout podněty k tomu, jak mohou sami v okolí svého bydliště nebo v rámci své profesní činnosti napomáhat při zachování nebo vytváření nových hnízdišť. Z dlouhodobého hlediska má vytvořit základ pro kontinuální ochranu hnízdišť netopýra v a na budovách se souhlasem obyvatel a majitelů.

 

Realizace:

Akce se doposud setkala s nečekaně velkým ohlasem. V celém Sasku již bylo uděleno 637 plaket, převážně soukromým vlastníkům domů, ale i veřejným institucím.

 

Putovní výstava:

Za účelem názorného a obsáhlého informování o akci byla zpracována putovní výstava, která představuje dosavadní průběh akce. Výstavu si můžete objednat u Fondu na ochranu přírody.

 

Malířská a povídková soutěž:

Malířská a povídková soutěž se v roce 2003 zaměřila na všechny žáky a studenty 3.–8. tříd. Nejlepší z více než 1.500 příspěvků byly oceněny při příležitosti velké závěrečné akce konané 16. května 2004 v Domě národního parku a zveřejněny v publikaci od dětí dětem.

Tatjana Röther

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 61
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt

Publikationen