Lanu - Normale Ansicht

Rozmanitost hmyzu v Sasku

Informační portál o 25.000 druhů hmyzu - spolupráce vítána!

Rok 2010 byl rokem biodiverzity. Při této příležitosti zahájily Fond na ochranu přírody Saské zemské nadace přírody a životního prostředí a pracovní skupina Entomologie NABU Zemského svazu Sasko projekt "Rozmanitost hmyzu v Sasku".

V rámci projektu byl položen základní kámen digitálního informačního portálu o zhruba 25.000 druhů hmyzu na území Svobodného státu Sasko, které představují druhově nejbohatší skupinu organismů.

Již od samého počátku existuje možnost zapojit se na adrese www.insekten-sachsen.de. Výzva platí pro všechny výzkumníky, dobrovolné pomocníky ochránců přírody, ale i pro školáky, studenty a všechny, kteří se o tuto problematiku zajímají.

Kontakt

Tatjana Röther

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 61
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt