Lanu - Normale Ansicht

Struktura

Saská zemská nadace přírody a životního prostředí (LaNU) je nadací veřejného práva se způsobilostí zaměstnávat státní úředníky. Jejím sídlem jsou Drážďany. Zřizovatelem je Svobodný stát Sasko.

Nadace podporuje snahy a opatření na ochranu, zachování a péči o přírodu a krajinu jako přírodní základ veškerého života a obecné pochopení pro zájmy ochrany přírody a životního prostředí ve vědecké a vzdělávací sféře a mezi veřejností ve Svobodném státě Sasko.

Sleduje výhradně veřejně prospěšné účely.

Orgány nadace jsou nadační rada a ředitel nadace (předseda). Předsedou nadační rady je saský státní ministr životního prostředí a zemědělství. Členy nadační rady jsou dále státní ministr financí, státní ministr kultury, dva poslanci Saského zemského sněmu a jeden zástupce akreditovaných svazů ochrany přírody. Poradními orgány nadace jsou finanční rada a rada Informační střediska Národního parku Saské Švýcarsko.

Práci nadace podporuje a doprovází podpůrný výbor, jehož členy jsou přední osobnosti z hospodářské, vědecké a společenské oblasti. Předsedkyní podpůrného výboru je od jeho založení v roce 2001 Gisela, markraběnka míšeňská a vévodkyně saská.

 

Další informace o struktuře najdete v podmenu:

 

Do pobrania

Gesetze

PDF (54.7KB)

Gesetz über die Errichtung der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt vom 16. Oktober 1992 -
Rechtsbereinigt mit Stand vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630)

Organigramm

PDF (21.6KB)

Organigramm der Sächsischen Landesstiftung für Natur und Umwelt

Stiftungssatzung

PDF (145.6KB)

Satzung der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt