Lanu - Normale Ansicht
Oblasti

Podle stanov patří k úkolům nadace správa Fondu na ochranu přírody jako majetku se zvláštním právním postavením (podpora, nákup ploch), pomoc a podpora vzdělávání a dalšího vzdělávání v oblasti ochrany přírody a péče o krajinu prostřednictvím akademie (vzdělávací akce na téma udržitelného rozvoje) a environmentální výchova ve Svobodném státě Sasko. Provozuje Informační středisko Národního parku Saské Švýcarsko v Bad Schandau.

Poststelle

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 51
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt