Lanu - Normale Ansicht

Akademie

Akademie Saské zemské nadace přírody a životního prostředí funguje od roku 1994 jako vzdělávací instituce ve Svobodném státě Sasko. Organizuje a doprovází environmentální výchovnou činnost na celém území Svobodného státu Sasko. Akademie odpovídá za koncepční plánování a koordinaci mimoškolní ekologické výchovy ve Svobodném státě Sasko a udržuje kontakty s institucemi environmentálního vzdělávání na celém území Německa i v zahraničí. Je členem pracovní skupiny státem akreditovaných vzdělávacích institucí v oblasti ochrany přírody a životního prostředí (BANU).

Akademie kromě toho zprostředkovává nejnovější vědecké poznatky z různých oblastí ochrany přírody a životního prostředí, a tím podporuje osvětovou činnost mezi veřejností. Aktivně působí při výměně zkušeností a propojování institucí environmentálního vzdělávání ve Svobodném státě Sasko a zasazuje se o podporu ekologické výchovy. Dále podporuje osvětu veřejnosti na téma ochrany životního prostředí a přírody. Jako kompetenční centrum pro přírodu a životní prostředí akademie spolupracuje s vědeckými institucemi, úřady, účelovými sdruženími a vzdělávacími zařízeními v tomto oboru. Pravidelné akce se zaměřují především na multiplikátory. Tyto akce propagují cíl, totiž přesvědčit každého člověka k ekologickému jednání, mezi širokou veřejnost: „Ekologická výchova je ochrana životního prostředí“. Vedle odborných vědeckých konferencí nebo akcí pro multiplikátory je školákům všech věkových kategorií k dispozici saská mobilní ekologická laboratoř "Planaria". Kromě toho se zejména u mládeže snaží nejrůznějšími prakticky zaměřenými projekty vzbudit zájem a pochopení pro problematiku ochrany přírody. Akademie se svými tématy obrací na lidi všech věkových kategorií. Kromě toho koordinuje síť ekologické výchovy ve Svobodném státě Sasko. Akademie Saské zemské nadace přírody a životního prostředí má na území Saska dvě zastoupení.

 

Půlroční program Akademie Saské zemské nadace přírody a životního prostředí je zcela ve znamení probíhající Dekády OSN "Vzdělávání pro udržitelný rozvoj".

 

Aby se lidský život i v budoucnu mohl utvářet způsobem důstojným člověka, vypracovala Organizace spojených národů koncepci udržitelného rozvoje (Sustainable Development). Předpokladem úspěchu této koncepce je v první řadě vzdělávání.

 

Tento program proto oslovuje mnohé cílové skupiny naší společnosti s nejrůznějšími tématy ochrany přírody a životního prostředí a udržitelného rozvoje. Očekáváme hojnou účast na akcích, z nichž mohou vzejít impulzy a podněty pro ekologický a prospěšný rozvoj hodnot území Svobodného státu Sasko...

Kontakt

Akademie

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 814 16 600
+49 (0)351 - 814 16 666
E-Mail-Kontakt