Lanu - Normale Ansicht

Podpůrný výbor

Dne 3. července 2001 se konala ustavující schůze podpůrného výboru. Předsedkyní podpůrného výboru je Gisela, princezna saská, vévodkyně saská a markraběnka míšeňská, která se významným způsobem zasazuje o cíle nadace.

Podpůrný výbor Saské zemské nadace přírody a životního prostředí

Saská zemská nadace přírody a životního prostředí byla zřízena v roce 1998 zákonem jako nezávislá nadace veřejného práva. Zřizovatelem je Svobodný stát Sasko. Sleduje veřejně prospěšné účely a v Sasku podporuje opatření a snahy na ochranu, zachování a péči o přírodu a krajinu, které jsou přírodními základy veškerého života. Více než kdykoliv předtím je důležité obecné pochopení pro zájmy ochrany přírody a životního prostředí ve vědecké a vzdělávací sféře a mezi veřejností. K tomu jsou potřeba partneři a podporovatelé.

Z tohoto důvodu byl v roce 2001 z iniciativy předsedy nadační rady a z rozhodnutí nadační rady ustaven "Podpůrný výbor Saské zemské nadace přírody a životního prostředí". Úkolem tohoto grémia je podporovat cíle nadace a doprovázet její aktivity. Členy podpůrného výboru je v současné době více než 50 osobností z hospodářské, vědecké, mediální, politické, kulturní a společenské oblasti, které nadaci pomáhají jako partneři a podporovatelé. Na schůzích grémia, které se zpravidla konají jednou ročně, jsou prezentována a diskutována témata práce nadace. Předsedkyní podpůrného výboru je od jeho založení Gisela, markraběnka míšeňská.

Související odkazy