Lanu - Normale Ansicht

"Živá řeka Luppe"

Projet v rámci spolkového programu Biologická rozmanitost

Období

25.06.2012 - 30.04.2018

 

Město Lipsko zahájilo ve spolupráci s NABU Zemským svazem Sasko e.V. rozsáhlý projekt „Živá řeka Luppe“: „Atraktivní nivní krajiny jako tepna života Lipska - Biologická rozmanitost vnáší kvalitu do života ve městě“. Pro tyto účely schválil Spolkový úřad pro ochranu přírody (BfN) žádost o podporu spolkového programu „Biologická rozmanitost“. Rovněž Fond na ochranu přírody Saské zemské nadace přírody a životního prostředí tento plán podpořil příspěvkem 150.000,00 €.

Projekt se zaměřuje na severozápadní oblast města Lipska a dotýká se i částí západně sousedícího zemského okresu Severní Sasko (Schkeuditz). Určuje jej historický průběh toku řeky Luppe s jejími vedlejšími rameny, divokými přítoky a původními trasami v severozápadní lipské nivě. Tato nivní krajina slouží městu Lipsko a jeho obyvatelům jako rekreační oblast, zásobárna čerstvého vzduchu, ale i akumulátor CO2 a mohla by mít opět velký význam v povodňovém režimu. Díky mnoha opatřením v oblasti zpřístupňování, sanace a renaturace tekoucích vod se podařilo výrazně zlepšit kvalitu vody a vodních toků, dynamika niv ovšem stále chybí. Na tomto pozadí se pro řeku Luppe rozvinula myšlenka obnovit tekoucí vody tak, aby co nejvíce umožňovaly vytvoření vodních poměrů a struktur biotopů typických pro nivy v této krajinné oblasti.

Projekt doprovázejí výzkumy Lipské univerzity a aktivity dalších ekologických sdružení.

Kontakt

Tatjana Röther

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 61
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt