Lanu - Normale Ansicht

Bad Gottleuba / Zátopové oblasti

Působnost projektuZemský okres Saské Švýcarsko - Východní Krušnohoří
Získáníříjen 2009
Größe
7,73 ha
Status
Fauna-Flora-Habitat (FFH)
chráněná krajinná oblast (CHKO)
přírodní památka (PP)
Péče o lokalitumístní zemědělský podnik

Ochranářský význam:

Lokalita zahrnuje převážně zátopové oblasti říčky Gottleuba (Kotlava) a je součástí území FFH „Gottleubatal und angrenzende Laubwälder“. Vzhledem k tomu má zvláštní ochranný status evropského významu.

 

Cílem je podpořit nerušený a přírodě blízký vývoj oblasti v bezprostřední blízkosti břehu řeky Gottleuba. Zvláštnostmi území jsou olšovo-jasanové lužní lesy, nivní louky a pastviny a nížinné sečené louky. V areálu se můžete setkat s vrankou obecnou, vydrou říční, netopýrem velkým, netopýrem černým, vrápencem malým a modráskem bahenním, kteří patří ke zvláště chráněným druhům živočichů.  

 

Získáním plochy zajistil Fond na ochranu přírody LaNU její dlouhodobé zachování ve smyslu ochrany přírody.

 

Zachování a vývoj:

Získáním pozemků podpořil Fond na ochranu přírody LaNU projekt "Implementace koncepce pro zachování a vývoj nivních částí vybraných středohorských potoků východního Krušnohoří upravených přírodě blízkým způsobem". V rámci projektu byla poskytnuta ochranářská podpora a byl zdokumentován a zhodnocen vývoj upravených úseků tekoucích vod. Cílem bylo vypracovat koncepci pro smysluplné zacházení se znovuvytvořenými nivními strukturami z ochranářského hlediska.

 

Velký problém přitom představuje potírání neofytů (zavlečené rostliny, které se na území Německa původně nevyskytovaly) na štěrkovém podloží. Ve spolupráci s Technickou univerzitou Drážďany byly vypracovány plány péče o biotopy a krajinu. Ve zkoumané lokalitě se vyskytuje především křídlatka japonská. Ta by měla být potlačena vytrháváním mladých rostlin.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt