Lanu - Normale Ansicht

Brösen / Rybník Giksteich

Působnost projektuZemský okres Střední Sasko
Získáníříjen 2001
Rozloha6,32 ha
Status
přírodní rezervace (PR)
Fauna-Flora-Habitat (FFH)
chráněná krajinná oblast (CHKO)
území zvláštní ochrany (SPA - Special Protected Area)
Péče o lokalitumístní zemědělská společnost

Ochranářský význam:

Lokality se nacházejí v PR „Kirstenmühle/Schanzenbachtal“ a vyznačují se maloplošnou mozaikou bukových lesů, luk, vodních toků a břehových porostů. Zvláště důležitý je podíl mrtvého dřeva. Giksteich, bývalý mlýnský rybník, a sousední rybník Schanzenbach jsou biotopem mnoha významných druhů obojživelníků, např. mloka skvrnitého, skokana krátkonohého, skokana ostronosého a skokana štíhlého.

 

Území je ideálním lovištěm řady druhů netopýrů, třeba netopýra rezavého, netopýra vodního a netopýra ušatého, a již spoustu let je i biotopem bobra. V roce 1999 zde bylo prokázáno 66 druhů hnízdících ptáků, například luňák červený, luňák hnědý, puštík obecný a kalous ušatý. Dokonce byly zjištěny indicie možného hnízdění sýčka obecného. Volná skaliska obrostly mimo jiné vřes, kostřava drsnolistá, jestřábník a smolnička obecná.

 

Protože je lokalita registrována jako území FFH „Muldentäler oberhalb des Zusammenflusses“, má zvláštní ochranný status evropského významu.

 

Fond na ochranu přírody LaNU zajistil získáním ploch jejich dlouhodobé zachování a vývoj ve smyslu ochrany přírody.

 

Zachování a vývoj:

Louky a pastviny o rozloze cca 1 ha byly za účelem ochranářského zemědělství pronajaty místní zemědělské společnosti.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt