Lanu - Normale Ansicht
Deutzen / Krajina po těžbě uhlí

Deutzen / Krajina po těžbě uhlí

Působnost projektuZemský okres Lipsko
Získáníprosinec 2003
Rozloha141,57 ha
Status
Fauna-Flora-Habitat (FFH)
území zvláštní ochrany (SPA - Special Protected Area)
Péče o lokalituEkologická stanice Borna-Birkenhain e.V.

Ochranářský význam:

Území má výrazný charakter areálu bývalé povrchové těžby, tvoří jej ovšem dvě popílkové nádrže. Vzhledem k významnému zásahu do přírody došlo ke změně vegetace. Dnes jsou pro toto území typická společenstva rumištních rostlin.

 

Díky stoupající vodní hladině se zde vytvářejí vlhké biotopy, které jsou domovem mnoha druhů rostlin a živočichů. Ke zdejším chráněným druhům rostlin patří mimo jiné zeměžluč. Na některých místech najdete i malé úseky polosuché trávy s příslušnými charakteristickými druhy rostlin.

 

Na otevřených a sukcesních plochách se můžete setkat se spoustou druhů ptáků, savců, obojživelníků a hmyzu, mj. s rosničkou zelenou, jeřábem popelavým, bukačem velkým a volavkou bílou. Značné množství hmyzu, například motýlů, pestřenek, vodních vážek a střevlíků, je důsledkem vysokého podílu kvetoucích druhů rostlin v oblasti.

 

Lokalita má zvláštní význam pro ochranu ptactva. V minulosti zde bylo pravidelně prokazováno hnízdění chřástala polního. Kromě toho se zde každým rokem na podzim naskýtá velkolepá přírodní podívaná, když severské divoké husy hledají dočasné útočiště před tím, než pokračují dále na jih.

 

Protože se lokalita nachází na území FFH, má zvláštní ochranný status evropského významu.

 

Získáním plochy zajistil Fond na ochranu přírody LaNU její dlouhodobé zachování ve smyslu ochrany přírody.

 

Zachování a vývoj:

V zájmu zachování druhů, které milují otevřenou krajinu, a jejich biotopů bylo nezbytně nutné zabránit pokračujícímu zarůstání plochy křovinami.

 

V roce 2010 pronajal Fond na ochranu přírody LaNU toto území společnosti Agrar GmbH Crawinkel za účelem celoročního extenzivního spásání divokými koňmi (koniky). Divocí koně jsou ve vlastnictví Fondu na ochranu přírody LaNU a jsou společnosti Agrar GmbH poskytováni na základě smlouvy o zápůjčce.

 

Protože divocí koně - s několika málo výjimkami - nejsou přikrmováni ani během vegetačně chudých ročních období mezi listopadem a březnem, živí se v této době méně chutnými částmi rostlin. Dochází tak k účinnému potlačování dřevin, což umožňuje zachovat polootevřený charakter krajiny.

Sophie Löbel

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt