Lanu - Normale Ansicht

Diera-Zehren / Vlhká louka

Působnost projektuZemský okres Míšeň
Získáníúnor 2006
Größe
3,24 ha
Status
chráněné biotopy (§ 26 SächsNatSchG)

Ochranářský význam:

Celoplošné selektivní mapování biotopů Svobodného státu Sasko v lokalitě prokázalo podmáčené louky bohaté na ostřice a sítiny, porosty rákosin, vegetace vysokých ostřic a vysokých bylin. V podmáčených oblastech lze sledovat vývoj bažinatého olšového lesa. Vlhký biotop je důležitým prvkem systému společenstva biotopu podél potoka „Wölkisches Wasser“.

 

Lokalita má velký význam z hlediska ochrany druhů vzhledem k četnému výskytu ohrožených druhů ptáků, například slučky malé, konipase bílého a strnada rákosního, kteří tuto oblast využívají jako místo odpočinku. Jejich vyšší výskyt je především důsledkem početných populací obojživelníků (např. čolka velkého, skokana štíhlého a ropuchy zelené) v zemském okrese Míšeň.

 

Získáním plochy zajistil Fond na ochranu přírody LaNU její dlouhodobé zachování ve smyslu ochrany přírody.

 

Zachování a vývoj:

Lokalita se nachází uprostřed zemědělské oblasti „Lommatzscher Pflege“ a v bezprostředním sousedství obce Naundorf.

 

V zájmu zachování a vývoje vlhkého biotopu byla příslušným úřadem na ochranu přírody zemského okresu Míšeň vypracována doporučení pro péči a vývoj, která by měla být během následujících let postupně realizována.

 

V rámci kompenzačních opatření za výstavbu plynovodu OPAL bylo na jaře 2011 ve výše položené okrajové části pozemku vysazeno 28 starých místních vysokokmenných odrůd ovocných stromů.

 

Aby bylo možné zachovat plochu otevřenou, je louka jednou až dvakrát za rok sečena.

Sophie Löbel

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt