Lanu - Normale Ansicht

Freital / Burgwartsberg

Působnost projektuZemský okres Saské Švýcarsko - Východní Krušnohoří
Rozloha13,60 ha
Získáníleden 2011
Status
chráněná krajinná oblast (CHKO)
přírodní památka (PP)
chráněné biotopy (§ 26 SächsNatSchG)
Péče o lokalituStátní podnik Saské lesy / Lesní úřad Bärenfels

Ochranářský význam:

Fond na ochranu přírody LaNU získal plochy „Burgwartsberg“ s přírodní památkou „Ternikel“ v Oberpesterwitzu v lednu 2011.

 

Lokalita představuje konec porfyritového pohoří, které na severovýchodním okraji ohraničuje freitalskou kotlinu. Na suchých jižních svazích najdete teplomilné nízkokmenné duby a borovice, na severních svazích smíšený listnatý les s duby, lípami a habry. Dle odhadů je lesní porost zhruba 180 starý a je obhospodařován přírodě blízkým způsobem.

 

Patří sem i lesní oblasti s charakterem stinných svahů a roklinových lesů a otevřené skalní útvary s příslušnou vegetací. Další vzácné biotopy na území CHKO představují toky potoků s pramennými oblastmi (Schafbornquelle), kamenná halda na Burgwartsbergu nebo i mnoho jednotlivých stromů se spoustou dutin. Z ochranářského hlediska cenné lesní porosty s vysokým podílem mrtvého dřeva poskytují domov četným druhům živočichů a rostlin, třeba ještěrkám, houbám nebo mechům.

 

Získáním plochy zajistil Fond na ochranu přírody LaNU nejen dlouhodobé zachování této lokality ve smyslu ochrany přírody, ale i archeologické památky, která se na Burgwartsbergu nachází.

 

Zachování a vývoj:

Protože přírodně a kulturně historicky významný vrch „Burgwartsberg“ s památkou „Ternickel“ leží nedaleko měst Drážďany a Freital, jejich obyvatelé les rádi využívají jako blízkou rekreační oblast, zejména kvůli jedinečnému volnému výhledu do údolí řeky Weisseritz (Bystřice) a na protilehlé svahy. Přístup pro pěší po vyznačených trasách zůstává zachován.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt