Lanu - Normale Ansicht

Gnandstein / Ovocný sad

Působnost projektu
Zemský okres Lipsko
Získáníprosinec 2005
Rozloha1,49 ha   
Statuschráněné biotopy (§ 26 SächsNatSchG)
chráněná krajinná oblast (CHKO)

Ochranářský význam:

Ovocný sad je porostlý několika málo převážně starými, ztrouchnivělými a vysokokmennými ovocnými stromy. Západní části lokality dominují třešně a švestky, zatímco ve střední části jsou téměř výhradně třešně. Na severozápadě rostou kromě třešní i jabloně a hrušně.

 

Ovocný sad patří k druhově nejbohatším biotopům našeho regionu. Nejčastěji se zde vyskytují drobní živočichové, jakými jsou pavouci a hmyz, a různé druhy ptáků. V Gnandsteinu byl navíc prokázán velký výskyt netopýrů.

 

Získáním plochy zajistil Fond na ochranu přírody LaNU její dlouhodobé zachování ve smyslu ochrany přírody.

 

Zachování a vývoj:

Louky a pastviny jsou částečně spásány ovcemi nebo sečeny pro krmné účely.

 

V rámci kompenzačních opatření za výstavbu dálnice BAB A7, AS Rathendorf – AS Frohburg je na ploše naplánována nová výsadba cca 100 kusů stromů. Jedná se o vysokokmenné staré a regionálně typické odrůdy a plané druhy. Cílem je zachovat vzhled a charakter krajiny a vytvářet nové biotopy.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt