Lanu - Normale Ansicht

Grosssedlitz / Les

Působnost projektuZemský okres Saské Švýcarsko - Východní Krušnohoří
Získánízáří 2011
Rozloha20,66 ha
Status
Fauna-Flora-Habitat (FFH)
chráněná krajinná oblast (CHKO)

Ochranářský význam:

Všechny lokality se nacházejí v CHKO „Grosssedlitzer Elbhänge und Hochflächen“, některé z nich na území FFH „Barockgarten Grosssedlitz“. Plochy představují důležité biotopy pro stávající ohrožené druhy živočichů, například roháče obecného, páchníka hnědého a netopýra. Všechny lokality jsou registrovány jako lesní biotopy. Mezi stromovým porostem se vyskytují duby, břízy a topoly. Zvláštní ochrany požívají zdejší dubovo-habrové lesy, které zaujímají většinu plochy. Získáním plochy zajistil Fond na ochranu přírody LaNU její dlouhodobé zachování ve smyslu ochrany přírody.

 

Zachování a vývoj:

Zachování a vývoj lokality slouží účelům udržitelné ochrany území, přírodě blízkému vývoji rozmanité části krajiny s přírodě blízkými lesy a strukturálně bohatou otevřenou plochou a zachování typu biotopu FFH „lesy porostlé svízelem, duby a habry“.

Sophie Löbel

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt