Lanu - Normale Ansicht

Köhra / Ovocný sad

Působnost projektuZemský okres Lipsko
Získáníříjen 2004   
Rozloha3,53 ha
Status
přírodní památka (PP)
chráněná krajinná oblast (CHKO)
Péče o lokalituÚřad zemské rady Zemského okresu Lipsko

Ochranářský význam:

Na vlhkých loukách území u vodárny Köhra se vyskytují společenstva rostlin, které jsou považovány za ohrožené, například druhy z Červeného seznamu, jakými jsou pcháč zelinný a krvavec toten. Za zmínku stojí rovněž kuklík potoční, který je jinak rozšířený ve vyšších polohách oblasti.

 

Kromě toho je lokalita poseta rozsáhlými porosty rákosin a kosodřeviny. Ty nabízejí nejen možnosti odpočinku a hnízdění pro ptactvo, ale i biotop pro jiné četné druhy rostlin a živočichů. Nejvzácnějším zde hnízdícím ptákem je rákosník obecný.

 

Získáním plochy zajistil Fond na ochranu přírody LaNU její dlouhodobé zachování ve smyslu ochrany přírody.

 

Zachování a vývoj:

Za účelem ochranářské péče a ochranářského využití ploch byly uzavřeny dvě nájemní smlouvy. PP „Wasserwerk Köhra“ je pod ochranou Úřadu zemské rady Zemského okresu Lipsko a je sečena jednou za rok.

 

Na ploše se nachází ovocný sad s relativně mladými ovocnými stromy (cca 20 let) a řadou starých ovocných stromů v okrajové části. Zeleň pod stromy se seče jednou až dvakrát ročně.

Sophie Löbel

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt