Lanu - Normale Ansicht

Koselitz / Ulbrichtstöcke

Text einfügen ...Text einfügen ...
Působnost projektuZemský okres Míšeň
Získáníčervenec 2009
Rozloha0,64 ha
Status
Fauna-Flora-Habitat (FFH)
přírodní památka (PP)
území zvláštní ochrany (SPA - Special Protected Area)
chráněná krajinná oblast (CHKO)

Ochranářský význam:

Lokalita se nachází v povodí řeky Grosse Röder. Je typická přírodě blízkou nivní krajinou s lužními lesy a vlhkými loukami. Protože se jedná o cenné biotopy pro vzácné živočichy a rostliny, stal se tento areál součástí území FFH „Biberschongebiet Ulbrichtstöcke“ a PP „Grosse Röder unterhalb Grossenhain“.   Důležitý je zejména výskyt bobra a vydry říční. Lokalita je dlouholetou křižovatkou turistických stezek, a tedy i významným biotopem.

 

Fond na ochranu přírody LaNU zajistil získáním plochy její dlouhodobé zachování a vývoj ve smyslu ochrany přírody.

 

Zachování a vývoj:

O louky a pastviny je pravidelně pečováno. Bývalá trafostanice by měla být přestavěna na úkryt pro druhy živočichů obývající budovy, například netopýry.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt