Lanu - Normale Ansicht

Kulkwitz / Kulkwitzské louže

Působnost projektuZemský okres Lipsko
Získáníčerven 2003
Rozloha32,11 ha
Status
přírodní rezervace (PR)
Fauna-Flora-Habitat (FFH)
Péče o lokalituNABU Zemský svaz Sasko e.V.

Ochranářský význam:

Kulkwitzské louže se nacházejí v poddolovaném území. V dnešní krajině po těžbě uhlí vznikly vlhké oblasti závislé na sezónní hladině podzemní vody. Vzhledem k tomu jsou zde jak zóny zanesené naplaveninami, tak i volné vodní plochy. Díky těmto podmínkám má lokalita velký význam jako biotop a místo odpočinku pro zpěvné i dravé ptactvo a jiné ohrožené druhy zvířat, mj. pro čolka velkého a kuňku obecnou, bukáčka malého, chřástala kropenatého, ťuhýka obecného a rákosníka velkého.

 

Z floristického hlediska jsou nejcennější okřehek trojbrázdý a pryskyřník obecný, které jsou na Červeném seznamu kapradinovitých a jevnosnubných rostlin Saska vedeny jako „zranitelný“ druh. Lokalita je registrována jako území FFH, a má proto zvláštní ochranný status evropského významu. Získáním plochy zajistil Fond na ochranu přírody LaNU její dlouhodobé zachování ve smyslu ochrany přírody.

 

Zachování a vývoj:

Aby tato dobře strukturovaná plocha mohla být zachována, je každým rokem sečena a extenzivně spásána skotským náhorním skotem.

Sophie Löbel

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt