Lanu - Normale Ansicht

Míšeň / Hradní vrch

Působnost projektuZemský okres Míšeň
Získáníleden 2007
Rozloha0,19 ha
Péče o lokalituSaské zemské gymnázium sv. Afry v Míšni
Nadace a vinařský závod Hoflössnitz (Radebeul)

Ochranářský význam:

Část plochy na jižní straně hradního vrchu v Míšni patří do mikrooblasti „Rastweinberg“ a byla získána pro projekt „školní vinice“.

 

Rekonstrukcí terasovité vinice a osázením hradního vrchu vinnou révou se Fondu na ochranu přírody LaNU v citlivé oblasti vnitřního starého města po dlouhé době chátrání podařilo obnovit charakteristický vzhled krajiny s historickou siluetou města a obohatit jej o vinařské komponenty.

Rozsáhlou výstavbou teras se suchými zídkami, podpořenou finančními prostředky Svobodného státu Sasko, byly vytvořeny biotopy pro teplomilné druhy, k nimž patří ještěrka obecná, zednice rezavá a spousta drobných živočichů. Svůj domov tu mají i tulipán planý, česnek viničný a drnavec lékařský, stejně jako četné druhy ptáků. Projekt je tak příkladem pozitivní součinnosti mezi využitím krajiny a ochranou přírody. O stávající plochy biotopů je pečováno a jsou dále udržovány.

 

Za účelem založení ekologické vinice je plocha od dubna 2012 osazována biocertifikovanými sazenicemi odrůd Johanniter a Regent.

 

Lokalita projektu se vyznačuje exponovanou polohou na jižním svahu a stoupáním v úhlu šedesát procent, optimálními termickými podmínkami a dlouhým bezmrazým obdobím.

 

Získáním plochy zajistil Fond na ochranu přírody LaNU její dlouhodobé zachování a vývoj v zájmu ochrany přírody a environmentálního vzdělávání.

 

Zachování a vývoj:

Školní vinice na hradním vrchu v Míšni je dále provozována jako vlastní projekt Fondu na ochranu přírody, podporovaný spoluprací se Zemským gymnáziem sv. Afry a Nadací a vinařským závodem Hoflössnitz, Radebeul.

 

Kromě vinařství se studenti blíže seznamují s ochranářskou stránkou biotopu „vinice“, podílejí se na opatřeních ke zlepšení biotopu a poznávají zvláštnosti ekologického pěstování vinné révy.

 

Vinice tak představuje velké obohacení nejen z hlediska ochrany přírody, ale i ekopedagogiky.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt

Linki do dalszych stron