Lanu - Normale Ansicht

Moritzburg / Louky u kanálu

Působnost projektuZemský okres Míšeň
Získáníleden 2007
Rozloha2,07 ha   
Status
přírodní rezervace (PR)
chráněná krajinná oblast (CHKO)
Péče o lokalituNABU Institut ochrany přírody Drážďany (NSI)

Ochranářský význam:

Plocha získaná LaNU se nachází v PR „Kutschgeteich Moritzburg“. Intenzivní péče a udržování louky u kanálu má přispět k zachování a vývoji porostu orchidejí. Na extenzivně využívaných vlhkých loukách a pastvinách by se měly stabilizovat a dále vytvářet populace prstnatce májového a prstnatce plamatého.

Louky u kanálu Moritzburg jsou biotopem četných druhů živočichů a rostlin (např. jestřábníka myší ouško, kosatce sibiřského, ale i páchníka hnědého a užovky obojkové). Mnoho zdejších rostlin a živočichů je uvedeno na Červeném seznamu Německa a Saska. Podmáčené louky jsou zejména z faunistického hlediska považovány za cenný biotop.

Získáním plochy zajistil Fond na ochranu přírody LaNU její dlouhodobé zachování ve smyslu ochrany přírody.

 

Zachování a vývoj:

Louky u kanálu Moritzburg jsou v péči Institutu ochrany přírody (NSI) Drážďany a jsou sečeny jednou za rok.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt