Lanu - Normale Ansicht

Pratzschwitz / Wesenitz

Působnost projektuZemský okres Saské Švýcarsko - Východní Krušnohoří
Získáníleden 2010
Rozloha1,76 ha
Status
Fauna-Flora-Habitat (FFH)
území zvláštní ochrany (SPA - Special Protected Area)
chráněná krajinná oblast (CHKO)

Ochranářský význam:

Luční plocha získaná Fondem na ochranu přírody LaNU je součástí území FFH „Wesenitz unterhalb Buschmühle“, a má proto ochranný status evropského významu. V chráněné oblasti žijí zvláště ohrožené druhy rostlin a živočichů, například bobr.

 

Fond na ochranu přírody LaNU zajistil získáním plochy její dlouhodobé zachování a vývoj ve smyslu ochrany přírody.

 

Zachování a vývoj:

Louka je dvakrát ročně sečena a dodatečně spásána ovcemi.

 

Kromě toho byly ve spolupráci se Saskou společností pro venkovské osídlení (SLS) v rámci náhradních opatření vysazeny vrby košíkářské a jilmy vazy. Cílem je podpořit vývoj nížinné sečené louky potlačováním šíření křovin a kopřiv pomocí pastvy ovcí.

Sophie Löbel

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt