Lanu - Normale Ansicht

Prossen / Suchá zídka a les

Působnost projektuZemský okres Saské Švýcarsko - Východní Krušnohoří
Získáníříjen 2002
Rozloha8,69 ha
Status
národní park (NP)
Fauna-Flora-Habitat (FFH)
území zvláštní ochrany (SPA - Special Protected Area)
chráněná krajinná oblast (CHKO)
Péče o lokalituStátní podnik Saské lesy / Správa Národního parku Saské Švýcarsko

Ochranářský význam:

Lokalita je porostlá smíšeným lesem s druhovou bohatostí a vysokým podílem mrtvého dřeva a leží v přírodní zóně A Národního parku Saské Švýcarsko. Smíšený les je podle hemerobní škály vyhodnocen z 90 procent jako přírodě blízký a z 10 procent jako podmíněně přírodě blízký. Stupeň hemerobie určuje kulturní vliv člověka na ekosystém. Stanovují se tak krajinné oblasti velmi blízké přírodě, jejichž vegetace je relativně málo ovlivněná člověkem.

 

Získaný les je na jihu ohraničený suchou zídkou, která je biotopem četných živočichů, například lasic, slepýšů křehkých, ropuch, myší, čmeláků nebo divokých včel. Lokalita je mimo jiné registrována jako území FFH, a má proto zvláštní ochranný status evropského významu.

 

Získáním plochy zajistil Fond na ochranu přírody LaNU její dlouhodobé zachování ve smyslu ochrany přírody.

 

Zachování a vývoj:

Cílem je podpořit nerušený vývoj přírodních a přírodě blízkých společenstev organismů na této ploše. Jakékoliv zásahy péče by negativně ovlivnily přirozenost (tzn. věkovou strukturu, ztrátu biotopů starých stromů). Lokalita je pod ochranou procesů, což vylučuje opatření pro lesnické obhospodařování. Povolena jsou pouze opatření za účelem zajištění bezpečného pohybu návštěvníků (např. sanace suché zídky).

Sophie Löbel

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt