Lanu - Normale Ansicht

Rehefeld / Horské louky

Působnost projektuZemský okres Saské Švýcarsko - Východní Krušnohoří
Získáníduben 2009
Rozloha3,65 ha
Status
Fauna-Flora-Habitat (FFH)
území zvláštní ochrany (SPA - Special Protected Area)
chráněná krajinná oblast (CHKO)
Péče o lokalitumístní zemědělský podnik

Ochranářský význam:

Získané lokality jsou převážně biotopy horských luk. Pozemky jsou částečně součástí nivy řeky Wilde Weisseritz (Divoká Bystřice) a jedná se o podmáčené louky. Plocha je součástí území FFH, a má proto ochranný status evropského významu. Zejména břehové porosty vykazují přírodě blízkou vegetaci typického charakteru.

 

Jednotlivé části louky se nacházejí mezi lesem a údolní nivou, takže významně přispívají k propojení různých biotopů. Lokalita je důležitým biotopem pro spoustu živočichů a rostlin. Slouží například jako luční hnízdiště a poskytuje bohatou nabídku potravy čápu černému.

 

Získáním plochy zajistil Fond na ochranu přírody LaNU její dlouhodobé zachování ve smyslu ochrany přírody.

 

Zachování a vývoj:

Extenzivní spásání aubrackým a limousinským skotem umožňuje udržovat otevřené plochy. Cenné biotopy tak zůstávají zachovány.

Sophie Löbel

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt