Lanu - Normale Ansicht

Reibitz / "Lovecká chata"

Působnost projektuZemský okres Severní Sasko
Získáníleden 2005
Rozloha8,08 ha
Status
přírodní památka (PP)
Fauna-Flora-Habitat (FFH)
území zvláštní ochrany (SPA - Special Protected Area)
chráněná krajinná oblast (CHKO)chráněné biotopy (§ 26 SächsNatSchG)
Péče o lokalitumístní zemědělské družstvo
Státní podnik Saské lesy / Lesní úřad Taura

Ochranářský význam:

Získané areály tvoří lesní a luční plochy. Zalesněné území se skládá z několika malých biotopů, mezi nimiž jsou bažinatý olšový les a malé, přírodě blízké vodní toky. Svůj optimální biotop zde našel bobr.

Oblast je navíc registrována jako území FFH, a má proto ochranný status evropského významu. Aby byl umožněn další vývoj společenstva biotopu, byla zakoupena luční plocha a následovat by měly i další areály.

Získáním plochy zajistil Fond na ochranu přírody LaNU její dlouhodobé zachování ve smyslu ochrany přírody.

 

Zachování a vývoj:

Louka byla pronajata místnímu zemědělskému družstvu, které o ni pečuje přírodě blízkým způsobem. Za účelem lesnického obhospodařování zalesněného území byla uzavřena dohoda se Státním podnikem Saské lesy / Lesní úřad Taura.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt