Lanu - Normale Ansicht

Schellerhau / Louky u řeky Weisseritz (Bystřice)

Působnost projektuZemský okres Saské Švýcarsko - Východní Krušnohoří
Získáníúnor 2008
Rozloha0,30 ha
Status
Fauna-Flora-Habitat (FFH)
přírodní rezervace (PR)
chráněné biotopy (§ 26 SächsNatSchG)
Péče o lokalitumístní zemědělský podnik

Ochranářský význam:

Získaná lokalita je součástí většího komplexu luk na živinami chudých kyselých půdách kolem obce Schellerhau. Plocha je součástí území FFH, a má proto ochranný status evropského významu.

 

Lokalitu charakterizují zvláště druhově pestrá a z ochranářského hlediska cenná luční společenstva. Horské louky, smilkové trávníky a podmáčené louky bohaté na sítiny a ostřice zde vytvářejí strukturálně rozmanitý biotop pro vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů.

 

Luční společenstva jsou podle § 26 saského zákona o ochraně přírody (SächsNatSchG) zvláště chráněné biotopy. Fond na ochranu přírody LaNU zajistil získáním plochy její dlouhodobé zachování a vývoj ve smyslu ochrany přírody.

 

Zachování a vývoj:

Zachování a cílený vývoj druhově bohatých horských luk, smilkových trávníků a podmáčených luk extenzivním obhospodařováním má velký význam pro zajištění biotopů.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt