Lanu - Normale Ansicht

Trebsen / Ovocný sad

Působnost projektuZemský okres Lipsko
Získánízáří 2005
Rozloha2,81 ha
Status
chráněné biotopy (§ 26 SächsNatSchG)
Péče o lokalituSvaz péče o krajinu Muldenland e.V. (LPV)

Ochranářský význam:

Ovocný sad, pro který jsou typické především staré třešně, vykazuje vysoký podíl mrtvého dřeva. Vzhledem k menším stromovým dutinám lze usuzovat na výskyt netopýrů a jiných jeskynních živočichů. Dodatečně zde byly rozmístěny budky a stojany pro ptactvo.

 

Podrost je tvořen chudou sečenou loukou s velmi rozmanitými druhy rostlin, např. zvonkem řepkovitým, krvavcem toten a starčkem vodním. V některých úsecích louka přechází do polosuché trávy.

 

Fond na ochranu přírody LaNU zajistil získáním plochy její dlouhodobé zachování a vývoj ve smyslu ochrany přírody.

 

Zachování a vývoj:

Byla uzavřena smlouva o péči se Svazem péče o krajinu Muldenland e.V., který byl pověřen udržováním plochy. Louka je sečena dvakrát za rok.

 

Za účelem zhodnocení stávajícího ovocného sadu byly na jaře 2012 nově vysazeny místní odrůdy třešní.

Sophie Löbel

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt