Lanu - Normale Ansicht

Wölkau / Potok Fliessgraben

Působnost projektuZemský okres Severní Sasko
Získáníčervenec 2001
Rozloha5,16 ha
Status
přírodní památka (PP)
Fauna-Flora-Habitat (FFH)
území zvláštní ochrany (SPA - Special Protected Area)
chráněná krajinná oblast (CHKO)

Ochranářský význam:

Nákup ploch podél potoka Fliessgraben (CHKO „Leinetal“ a PP „Fuchsbusch“, „Erlbusch“, „Fliessgraben am Kämmereirand“) Fondem na ochranu přírody LaNU by měl zajistit dlouhodobý vývoj systému společenstva biotopu kolem vodních toků. Lokalita se vyznačuje komplexní strukturou biotopů. Zvláště významné jsou lužní les, vlhká louka, částečně zachovaný původní průběh toku potoka Fliessgraben a založený rybník, kde roste velké množství rákosin a ostřic.

Z floristického hlediska je důležitý zejména výskyt sasanky hajní, orseje jarní a prvosenky jarní. Svůj biotop zde má spousta druhů živočichů, například ještěrka obecná a živorodá, čolek obecný, luňák červený a hnědý, poštolka obecná, rejsek obecný a několik málo populací netopýrů. Pozorovat tu můžeme i některé druhy vodních vážek, mj. vážku rudou a šidélko ruměnné.

 

Lokalita je navíc registrována jako území FFH, a má proto ochranný status evropského významu. Fond na ochranu přírody LaNU zajistil získáním plochy její dlouhodobé zachování a vývoj ve smyslu ochrany přírody.

 

Zachování a vývoj:

Sečení a spásání umožňuje zachování nebo opětovné usídlení druhů. Sečení se proto provádí alespoň jednou ročně. Skotský náhorní skot spásáním udržuje krátký travní porost a selektivním výběrem potravy zajišťuje přírodní vyváženost vegetace.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt