Lanu - Normale Ansicht

Wölpern / Rašelinná louka

Působnost projektuZemský okres Severní Sasko
Získáníprosinec 2005
Rozloha5,15 ha
Status
přírodní rezervace (PR)
Fauna-Flora-Habitat (FFH)
Péče o lokalituNABU Zemský svaz Sasko e.V.

Ochranářský význam:

Přírodní rezervace „Wölperner Torfwiesen“ severovýchodně od Lipska je oblastí slatinných rašelinišť s vlhkými loukami. Celkem se v lokalitě vyskytuje asi 115 druhů živočichů a rostlin, které jsou uvedeny v Červeném seznamu Saska. Jedná se přitom o 65 zranitelných druhů rostlin, jakými jsou kozlík lékařský, violka trojbarevná, vikev ptačí nebo rozrazil rezekvítek, a zranitelných druhů živočichů, mezi něž patří například bekasina otavní, konipas luční, luňák červený, brhlík lesní a strnad obecný.

Velký ochranářský význam souvisí s komplexností systému biotopů a vysokou hladinou podzemní vody. Umožňuje tak odpočinek a hnízdění mnoha druhům zvířat a poskytuje optimální místní podmínky rostlinám. Získáním plochy zajistil Fond na ochranu přírody LaNU její dlouhodobé zachování ve smyslu ochrany přírody.

 

Zachování a vývoj:

Sečení a přirozené spásání umožňují zachování nebo opětovné usídlení druhů. Sečení se proto provádí alespoň jednou ročně. Skotský náhorní skot spásáním udržuje krátký travní porost a selektivním výběrem potravy zajišťuje přírodní vyváženost vegetace.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt