Lanu - Normale Ansicht

Zabeltitz / Lužní les u řeky Röder

Působnost projektuZemský okres Míšeň
Získáníčerven 2005  
Rozloha

3,51 ha

Status   přírodní rezervace (PR)
chráněná krajinná oblast (CHKO)
území zvláštní ochrany (SPA - Special Protected Area)
Fauna-Flora-Habitat (FFH)chráněné biotopy (§ 26 SächsNatSchG)

Ochranářský význam:

Větší souvislé, přírodě blízké lužní lesy dnes ve střední Evropě patří k nejvzácnějším biotopům vůbec. Plochy ležící v severním cípu PR „Röderauwald Zabeltitz“ jsou bažinaté, resp. olšovo-jasanové lesy nížinných luhů s rozptýlenými, kriticky ohroženými bažinatými lesy s olší lepkavou.

Na jih od nich se nacházejí lokality, které jsou součástí dubovo-habrového lesu s porostem svízele a vysokým podílem dubu letního, jasanu ztepilého a několika stromů jilmu vazu. Lze předpokládat, že tyto oblasti využívají bobr a vydra říční jako potravní biotop nebo spojovací koridor.

 

Porost tvrdých luhů a bažinatých lesů, které se rozprostírají v těchto lokalitách, navíc již zhruba od roku 1950 není lesnicky využíván.

 

Areály v západní části PR leží přímo u říčky Kleine Röder. Hnízdí zde přísně chráněný a plachý čáp černý. Dolní luh u řeky Röder je skutečným rájem ornitologů: Kromě orlovce říčního a včelojeda lesního tu lze pozorovat všech šest druhů datlovitých, které se v Sasku vyskytují.

 

Protože je lokalita registrována jako území FFH, má zvláštní ochranný status evropského významu. Fond na ochranu přírody LaNU zajistil získáním plochy její dlouhodobé zachování a vývoj ve smyslu ochrany přírody.

 

Zachování a vývoj:

Se Státním podnikem Saské lesy byla uzavřena dohoda za účelem lesnického obhospodařování ploch.

N. N.

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt