Lanu - Normale Ansicht

Zeissholz / Krajina po těžbě uhlí

Působnost projektuZemský okres Budyšín
Získáníprosinec 2003
Größe
134,50 ha
Status
Fauna-Flora-Habitat (FFH)
chráněné biotopy (§ 26 SächsNatSchG)
přírodní rezervace (PR)
území zvláštní ochrany (SPA - Special Protected Area)
Péče o lokalituNABU Místní sdružení Wittichenau

Ochranářský význam:

Ochranářský význam souvisí s komplexností stávajících typů biotopů. Nachází se tu sukcesní bažinatý les, vysokorostoucí bylinná vegetace, vlhký listnatý les a zbytková jáma po těžbě uhlí. Sukcesní les je bývalým důlním areálem, který mezitím obrostly břízy. Na volných plochách se vyskytuje sadec a rákosí. Listnatý les tvoří především olše lepkavé a jasany. Na volných plochách rostou rostliny signalizující vlhkost, například merlík všedobr a rozchodník. Zbytkové jámy napuštěné vodou osídlují suchopýr pochvatý, rašeliník, rojovník bahenní a lekníny.

 

Získáním plochy zajistil Fond na ochranu přírody LaNU její dlouhodobé zachování ve smyslu ochrany přírody.

 

Zachování a vývoj:

Bývalý povrchový důl, který se řadí ke starému hornictví, leží v přírodní oblasti „Sächsisch-Niederlausitzer Heideland“. Z pověření Fondu na ochranu přírody LaNU vypracovala inženýrská společnost pro plánování krajiny a objektů novou úpravu části lokality znečištěné skládkami.

 

Nová, přírodě blízká úprava krajiny byla dokončena v roce 2012 ve spolupráci se sousední společností Grauwacke GmbH. Agrární valy, skalní biotop tvořený drobou a tůně poskytují optimální životní podmínky pro ptactvo. Tato lokalita jako místo pro pozorování přírody je dobře přístupná prostřednictvím nově založené sítě stezek.

 

Jako vstupní brána do sousední Dubringerské bažiny a pro zachování opětovně usídlených druhů otevřené krajiny byla vytvořena mýtina, o kterou pečuje NABU Místní sdružení Wittichenau. Další otevřená plocha je spásána ovcemi přírodě blízkým způsobem.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt