Lanu - Normale Ansicht

Hradní vrch v Míšni

Siluetu města Míšeň určuje zejména hradní vrch. Albrechtsburg je považován za první německý zámek a "kolébku Saska". Spolu s míšeňským dómem je Albrechtsburg symbolem města a na hradní vrch míří návštěvníci z celého světa.

 

Po celá staletí je pro údolí Labe charakteristické vinařství, a díky tomu i nezaměnitelná kulturní krajina. V Sasku jako jedné z nejmenších vinařských oblastí Německa se vinná réva pěstuje již 850 let. V minulosti se i jižní strana hradního vrchu po několik desetiletí využívala jako terasovitá vinice. Později se svah přestal udržovat, a postupně tak zarostl křovinami.

 

Fond na ochranu přírody Saské zemské nadace přírody a životního prostředí získal část jižní strany hradního vrchu, aby na ní znovu založil terasovitou vinici a pěstoval vinnou révu. Projekt pozitivně ovlivnil siluetu Míšně a trvale přispěl k zachování a obnově přírodního a kulturního dědictví vinařské krajiny v údolí Labe. Založení vinice bude v budoucnu sloužit i environmentální výchově.