Lanu - Normale Ansicht

Perlorodková odchovná stanice

Pokud jde o populaci, je perlorodka říční celoevropsky ohroženým druhem živočicha, který je na Červeném seznamu Spolkové republiky Německo uveden v kategorii „kriticky ohrožený“. Poslední tři naleziště ve Svobodném státě Sasko se nacházejí ve Vogtlandsku a mezitím dosáhla stáří, které již nezaručuje přirozený vývoj populace.

V zájmu zachování perlorodky říční v trojmezí Čechy-Bavorsko-Sasko je již několik let úspěšně praktikován polopřirozený odchov. Také v Sasku se již v roce 2006 podařilo vypustit první mladé perlorodky do volné přírody. Pro úspěšné pokračování těchto snah bylo ovšem nezbytně nutné zřídit vhodnou stanici.

Stará selská usedlost v Raunerbachtalu, získaná v roce 2007, byla díky blízkosti sousedního „perlorodkového potoka“ (místo odběru vody) a svému infrastrukturnímu napojení místními aktéry vyhodnocena jako zvláště vhodná a na jejich žádost následně zakoupena Fondem na ochranu přírody LaNU.

16. května 2012 byla dokončena 1. fáze stavby, připravená „odchovná nádrž“ předána Vogtlandskému okresu a byl zahájen odchov perlorodky.

Voda potřebná pro chov infikovaných pstruhů obecných (hostitelská ryba) pro získání glochidií se čerpá přes odběrové místo z potoka Raunerbach a pomocí cirkulace s vhodnými filtračními médii opět přivádí zpět do potoka.

Za účelem ohraničení využívaných lokalit v povodí perlorodkových potoků byly zakoupeny další okolní plochy na území FFH „Raunerbach- und Haarbachtal“. Díky tomu mají ochranný status evropského významu.

Zachování a vývoj:

Za účelem zachování perlorodky říční ve Vogtlandsku byla dne 18.01.2012 uzavřena dohoda o spolupráci s Vogtlandským okresem, Rybářským svazem Jižní Sasko e.V., Účelovým sdružením Přírodní park Krušné hory/Vogtlandsko a Centrem přírody a životního prostředí Vogtlandsko e.V. (NUZ).

Cílem je zachování stávajících populací a kontrola kvality vodních toků (rybářský svaz), realizace projektů ke zlepšení kvality vodních toků (přírodní park), zajištění polopřirozeného odchovu (Vogtlandský okres) v perlorodkové odchovné stanici (LaNU-NSchF), práce s veřejností a environmentální vzdělávání (NUZ).

Získání ploch a již prováděná a připravovaná opatření by měly dlouhodobě zajistit přežití perlorodky říční a stabilizaci a omlazení populací.

Dr. Franziska Jecke

Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 55
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt

News

Do pobrania

Bestellformular Brettspiel Flußperlmuschel

PDF (70.4KB)