Lanu - Normale Ansicht

Mobilní ekologická laboratoř

Objevovat a zkoumat přírodu a životní prostředí znamená být na cestách, v lesích, na loukách, u jezer a řek, na školních zahradách nebo ve městě. V každé oblasti se žákům i učitelům nabízejí speciální možnosti objevování a experimentování. Pedagogicky a přírodovědně kvalifikovaní pracovníci saských mobilních ekologických laboratoří Vás při tom podpoří.

Mobilní ekologické laboratoře nabízejí environmentální výchovnou činnost ve smyslu vzdělávání pro udržitelný rozvoj po celém území Svobodného státu Sasko. Naším cílem je spolu se školáky zažívat, zkoumat a pozorovat přírodu a pochopit ekologické souvislosti.

Mobilní ekologické laboratoře jsou vozidla s moderními prostředky pro experimentování pod širým nebem, pro prezentaci (mikroprojektor s velkou obrazovkou) a dokumentaci (notebook).

Našimi cílovými skupinami jsou žáci všech ročníků a multiplikátoři, např. pedagogové, vychovatelé, referendáři, účastníci Dobrovolného ekologického roku (FÖJ), lektoři ekologické výchovy, zástupci organizací dětí a mládeže.

Contact

Sächsische Landesstiftung
Natur und Umwelt
Umweltmobile

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt, Akademie
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 814 16 600
+49 (0)351 - 814 16 666
E-Mail-Kontakt