Lanu - Normale Ansicht

Obsah

Experimentování v následujících tematických oblastech:

  • biotop půda
  • biotop les
  • biotop louka
  • biotop houština
  • biotop tekoucí vody
  • biotop stojaté vody
  • bezobratlí ve svých biotop
  • echhluk
  • papír

Objevovat a zkoumat přírodu a životní prostředí znamená být na cestách, na cestách v lesích a na loukách, u jezer a řek, na školních zahradách nebo ve městě. Pro každou oblast se žákům i učitelům nabízejí speciální možnosti objevování a experimentování.

Při průzkumu půdy mohou studovat složení, chemické a fyzikální vlastnosti i život v půdě.

Živočichy v jezerech, rybnících nebo potocích a ekologické a chemické souvislosti stojatých či tekoucích vod lze zkoumat v rámci programu "Vodstvo". Nabízejí se rovněž možnosti zabývat se problematikou zatížení vod. Zvláštní zřetel je přitom kladen na evropskou Rámcovou směrnici o vodách.

Živočichové, půda, potravní řetězce i klimatické podmínky louky hrají v nabídce s tímto názvem při experimentování stejně významnou roli jako zážitky všemi smysly.A také houština poskytne při bližším zkoumání zajímavý náhled do svého mikroklimatu a společenstva organismů.

Na jiné aspekty se zaměřuje téma hluku. Na základě průzkumů si společně se školáky odpovíme na otázky, které se týkají každého z nás a našeho zdraví: Co je to hluk? Je možné hluk měřit? Jak hluk působí na mě a mé životní prostředí? Jak se můžu chránit před hlukem?

Zejména menší školáci mají samozřejmě možnost vyzkoušet si svou kreativitu a například sami vyrobit papír. Zároveň si vyjasní otázku, jaký způsob výroby papíru je zvláště šetrný nebo zvláště zatěžující pro životní prostředí.