Lanu - Normale Ansicht
Naučná stezka kolem jezera Grabschütz

Naučné stezky

Saská zemská nadace zřizuje turistické a přírodovědné naučné stezky, které umožňují poznávat zvláště citlivé biotopy.

Turistická a přírodovědná naučná stezka krajinou po těžbě uhlí kolem jezera Grabschütz

Otevřením turistické a přírodovědné naučné stezky krajinou po těžbě uhlí kolem jezera Grabschütz se citlivý biotop zpřístupnil pro zážitkové poznávání. Celkem 17 stanic pozorovatelům přibližuje historii, geologii, faunu a flóru a ekologii krajiny, v níž se těžilo uhlí. Jsou zde představeny a vysvětleny projekty zahájené v této oblasti, například zachování otevřené krajiny spásáním skotským náhorním skotem a "Druhově bohaté louky a pastviny" a koncepce ochrany procesů. Naučná stezka je koncipována tak, aby podněcovala k samostatnému pozorování a aktivnímu studiu historických, geografických a biologických aspektů této oblasti. Z tohoto důvodu je zvláště vhodná i pro výchovnou práci, např. se školními třídami.

Pestrý okruh kolem jezera Grabschütz v délce 7 km je součástí regionální sítě cyklostezek a turistických tras a zve k výletu do mimořádné krajiny. Pěšky nebo na kole se můžete dozvědět spoustu zajímavostí o vývoji této oblasti před těžbou hnědého uhlí, během těžby i po jejím ukončení. Malá brožura, jejímž účelem je rovněž připomenout bývalou obec Grabschütz, doplňuje informační nabídku a můžete si ji vyžádat u Fondu na ochranu přírody Saské zemské nadace přírody a životního prostředí.

 

Speciálně vyškolení průvodci kromě toho nabízejí komentované exkurze po okruhu. Informace Vám poskytne sdružení Verein Mühlenregion Nordsachsen e.V. na telefonním čísle +49 (0)34208 78730.

 

Kontaktní partner:

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt