Lanu - Normale Ansicht

Školní vinice v Míšni

Období

01.06.2006 - 31.12.2020

 

Pro účely projektu environmentálního vzdělávání pronajala Saská zemská nadace přírody a životního prostředí vinici od Vinařského družstva Míšeň e.G.; družstvo je přitom rovněž partnerem pro práce ve sklepním hospodářství, tedy při výrobě vína. Tato vinice v míšeňské vinařské oblasti zvané „Rosengründchen“ se po důkladném průzkumu prokázala jako vhodná pro zapojení do projektu školní vinice a studenti zemského gymnázia spolu se svými učiteli a pověřeným vinařem začali s prvními praktickými pracemi na vinici již v únoru 2006.

O pozemky vinice se každým rokem stará skupina až 20 studentů. Obhospodařují je jako dobrovolníci v rámci „služeb“ v 9.-12. třídách a v rámci víkendových akcí. Obsahová těžiště, jakými jsou historie vinařství v labském údolí, znalosti botaniky, fyziologie a ekologie, biochemie, pedologie atd., jim zprostředkovávají učitelé a odborníci mj. při vyučování.

Péči o obhospodařování od výsadby až po sklizeň hroznů zajišťuje zkušený místní vinař. Ten organizuje všechny technickohospodářské procesy na vinici a vhodnou formou studenty zapojuje do práce. Veškeré potřebné práce na vinici jsou vykonávány pouze pod dohledem pověřeného vinaře.

Výrobu vína přebírá Vinařské družstvo Míšeň e.G. - v jejím rámci je pro studenty plánováno vedení sklepního hospodářství i teoretická výuka. V případě potřeby je možné doplňkově zorganizovat i prohlídku soukromého vinařského závodu, aby studenti získali představu o různých firemních filozofiích.

Nabyté vědomosti pak již zkušení studenti předávají studentským skupinám nižších ročníků. Péče o vinici by se na zemském gymnáziu měla stát tradicí a pevnou součástí dobrovolnické činnosti.

Kontakt

Tatjana Röther

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 61
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt