Lanu - Normale Ansicht
Dětský ekologický autobus

Dětský ekologický autobus

Obdivovat přírodu - pochopit formou experimentů - chránit životní prostředí!

Pod heslem "Obdivovat, pochopit, chránit" jsou experimentální a hravou formou vysvětlovány základní přírodovědné souvislosti zejména na téma voda, které mají vzbudit zájem o přírodu a podpořit ekologicky uvědomělé jednání.

 

Dětský ekologický autobus umožňuje pracovat s dětmi a školáky na místě. Protože má k dispozici i základní vybavení pro práci v terénu, lze projekt realizovat nejen v prostorách školy, ale i přímo v přírodě.

Dětský ekologický autobus umožňuje pracovat s dětmi a školáky na místě. Protože má k dispozici i základní vybavení pro práci v terénu, lze projekt realizovat nejen v prostorách školy, ale i přímo v přírodě. Témata mají úzký vztah k učebním osnovám, resp. k saskému vzdělávacímu plánu.

Díky tomu může nová nabídka důmyslně doplňovat učivo např. v oblasti odborných znalostí. Využití dětského ekologického autobusu nekončí zpracováním zvoleného tématu o vodě, účelem návštěvy je spíše přimět děti k tomu, aby se problematikou dále zabývaly.

Využití dětského ekologického autobusu jako součásti projektu, resp. interdisciplinárního výukového bloku má učitelům a vychovatelům usnadnit úvod do tématu.