Lanu - Normale Ansicht
Mobilní ekologické laboratoře jako inovace environmentálního vzdělávání v Polsku

Mobilní ekologické laboratoře jako inovace environmentálního vzdělávání v Polsku

Projekt Saské zemské nadace přírody a životního prostředí (LaNU) a polského Sdružení pro udržitelný rozvoj Agro-Group je výsledkem úspěšné přeshraniční spolupráce v oblasti ekologické výchovy.

Cílem projektu bylo posílit polskou ekologickou výchovu, zavést v Polsku inovativní, aktivní formu environmentálního vzdělávání – „mobilní environmentální vzdělávání prostřednictvím mobilních ekologických laboratoří“ – a dále rozvíjet mobilní environmentální vzdělávání v Německu. Díky téměř 20letým zkušenostem saských mobilních ekologických laboratoří „Planaria“ LaNU se sdružení Agro-Group podařilo vytvořit první polskou mobilní ekologickou laboratoř s názvem „Jeżowóz“ (česky: Ježkův autobus) se sídlem v Białystoku (Podleské vojvodství).

Formou dalšího vzdělávání polských partnerů v roce 2009 v Sasku získali polští lektoři ekologické výchovy vhled do problematiky mobilní práce a mohli nasbírat první praktické zkušenosti. Účast na dvou odborných konferencích „Celoněmecké pracovní skupiny Mobilní ekologické laboratoře“ www.umweltmobile.de jim umožnila seznámit se s dalšími německými mobilními projekty a vyměnit si zkušenosti. Vypracování programů environmentálního vzdělávání pro polskou mobilní ekologickou laboratoř na témata Natura 2000, les, louka, půda, vody, klima, udržitelná spotřeba a papír konečně vyšlapalo cestu pro první využití Ježkova autobusu. Od listopadu 2009 do ukončení projektu bylo realizováno celkem 509 mobilních akcí v Podleském, Warmińsko-mazurském, Mazovském a Lubelském vojvodství, jichž se zúčastnilo 8.708 žáků prvního a druhého stupně základní školy.

 

Kromě toho proběhly čtyři modelové vzdělávací kurzy pro polské učitele s mobilní ekologickou laboratoří. Výukové materiály vypracované v rámci projektu byly zahrnuty do doporučení pro učitele a ostatní zájemce a distribuovány školám, které se projektu zúčastnily. Materiál byl rovněž uveřejněn na internetových stránkách projektu www.ekomobil.pl.

Výsledky tak dalece překonaly cíle stanovené na začátku projektu. Enormní zájem školáků a různých institucí environmentálního vzdělávání v Polsku i jiných zemích svědčí o úspěchu první polské mobilní ekologické laboratoře. Mobilní ekologická laboratoř se stala populární i za hranicemi země a všude se setkávala s pozitivním ohlasem. Díky tomu se polské ekologické vzdělávání vydalo novou cestou a mobilní environmentální vzdělávání se v Polsku pevně etablovalo. Navíc existují intenzivní snahy o rozšíření projektu do dalších 6 polských regionů a o vytvoření druhé polské mobilní ekologické laboratoře. Myšlenka mobilního environmentálního vzdělávání pomocí Ježkova autobusu nadchla rovněž instituce ve Švýcarsku, v Litvě, Estonsku, na Ukrajině a v Bělorusku, které nyní plánují částečně vlastní projekty mobilního environmentálního vzdělávání.

Projekt podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí a probíhal ve spolupráci se Sdružením pro udržitelný rozvoj Agro-Group.

Kontakt

Susanne Brenner

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt, Akademie
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 814 16 608
+49 (0)351 - 814 16 666
E-Mail-Kontakt