Lanu - Normale Ansicht

Proč?–Proto! Ekologická etika pro děti

Vývoj a ověření filozofických metod ekologické výchovy s dětmi

Cílová skupina:

Projekt byl zaměřen na děti předškolního a školního věku a na jejich opatrovníky (vychovatele, pedagogy, učitele náboženství i na rodiče).

 

V rámci projektu se s dětmi diskutuje například o těchto otázkách:

  • Co dělá holčička napravo, uklízí?
  • Je to špína, když kolem leží listí?
  • Může být příroda špinavá?
  • Co je to špína, co je to odpad?
  • Co děláš se svým odpadem?

 

Cíl projektu ekologické etiky:

Pomocí projektu by se měly propojit metody filozofování s dětmi s klasickými nástroji ekologické výchovy. Projekt je tedy chápán jako příspěvek k Dekádě OSN "Vzdělávání pro udržitelný rozvoj 2005-2014". Propojení metod klasické ekologické výchovy s metodami filozofování s dětmi by děti (a také jejich opatrovníky) mělo přimět k pátrání po ekologických problémech a k samostatnému myšlení. Měly(i) by se zamýšlet nad ekologickými, ekonomickými a sociálními souvislostmi a rozpoznat důsledky, které vyplývají z jejich jednání a spotřebního chování. Tzn., že jim nejsou zprostředkovávány pouze situace, ale formou vhodnou pro děti i etická podstata příslušného jednání: "Ekologicky uvědomělé" jednání není přikazováno, ale děti (a jejich opatrovníci) jsou povzbuzovány(i) k tomu, aby přemýšlely(i) o tom, proč má smysl.

Zu den Projektbausteinen, die bearbeitet wurden, gehörte die Planung und Durchführung von über 180 Aktionstagen, sechs Projektwochen sowie regelmäßige Angebote (“Ganztagsangebote“) mit zusammen 100 Einheiten. Es wurden Materialien entwickelt, erprobt, publiziert und in 20 Fortbildungen für Lehrer, Erzieher und Religionspädagogen vorgestellt. Eine Wanderausstellung informiert über das Projekt und lädt Erwachsene, Kinder und Kindergruppen zum weiteren Nachdenken ein.

Projekt Proč? – Proto! byl přijat jako oficiální projekt Dekády OSN vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Partneři projektu:

Projekt byl podpořen Německou spolkovou nadací pro životní prostředí (DBU) a realizován Saskou zemskou nadací přírody a životního prostředí ve spolupráci s Helmholtzovým centrem pro environmentální výzkum GmbH – UFZ (www.ufz.de, zejména Dětským ekologickým autobusem, www.kinderumweltbus.de), Sdružením pro ekologickou výchovu Amöba e.V. (www.amoeba-umweltbildung.de) a Evangelickou vysokou školou v Moritzburgu.

Doba trvání projektu:

Projekt trval 3 roky (09.08.2011 - 08.08.2014).

Projektpartner:

 

Kontakt

Anna-Katharina Klauer

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt, Akademie
Büro Leipzig
Permoserstraße 15
04318 Leipzig

+49 (0)341 235 36 30
+49 (0)341 - 235 36 29
E-Mail-Kontakt