Lanu - Normale Ansicht

S dobrou vodou!

Mobilní ekologické laboratoře Saské zemské nadace přírody a životního prostředí tímto vyzývají všechny školáky, aby se starali o místní vodstvo. Máte k tomu spoustu možností:

  • Organizujte akce výsadby stromů a rostlin!
  • Osvojte si znalosti z oblasti ekologie vod!
  • Zjistěte si více informací o ochraně před povodněmi!
  • Účastněte se odstraňování nepůvodních druhů rostlin!
  • Sbírejte odpad!
  • Spolu s ostatními občany se starejte o to, aby naše ekosystémy zůstaly zachovány v dobrém stavu i v budoucnu!
  • Sami vyvíjejte projekty, které slouží těmto cílům!

Tím se angažujete pro iniciativu OSN, Dekádu OSN vzdělávání pro udržitelný rozvoj (2005 – 2014). Koordinací této dekády bylo pověřeno UNESCO.

Pracovníci mobilních ekologických laboratoří a další instituce environmentálního vzdělávání v Sasku vám při tom rádi pomohou.

Výzva „S dobrou vodou - školáci pro saské vody“ byla v roce 2012 přijata jako projekt Dekády vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR).

Pomocí výše uvedených akcí můžete získat znalosti potřebné k udržitelnému rozvoji. My všichni se musíme naučit, že naše jednání tady a teď ovlivňuje život budoucích generací, a to nejen zde, ale i v ostatních oblastech světa.

Kontakty a informace získáte na adrese:

Sächsische Landesstiftung
Natur und Umwelt
Mobile Umweltbildung

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt, Akademie
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 814 16 600
+49 (0)351 - 814 16 666
E-Mail-Kontakt