Lanu - Normale Ansicht

Sítě

Akademie Saské zemské nadace přírody a životního prostředí se stala pevnou součástí environmentálního vzdělávání v Sasku.

To se odráží ve vzdělávacích nabídkách k aktuálním tématům ochrany přírody a životního prostředí i udržitelného rozvoje, v nárůstu akceptace jako nositele pravomocí a ve spolupráci akademie v rámci různých sítí, např.:

  • v síti saských obcí Agenda 21, v níž akademie zaujímá ústřední postavení jako servisní místo sítě
  • v celoněmecké pracovní skupině státem akreditovaných vzdělávacích institucí v oblasti ochrany přírody a životního prostředí
  • BANU a v síti ekologické výchovy http://www.umweltbildung-sachsen.de/

Katrin Weiner

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt, Akademie
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 814 16 609
+49 (0)351 - 814 16 666
E-Mail-Kontakt