Lanu - Normale Ansicht

Síť ekologické výchovy

Podle ustanovení nadační rady Saské zemské nadace přírody a životního prostředí byla odpovědnost za propojení institucí environmentálního vzdělávání ve Svobodném státě Sasko přenesena do oblasti působnosti nadace. Výsledkem 2. saské konference o environmentálním vzdělávání v roce 2001 bylo rozhodnutí vybudovat síť ekologické výchovy v Sasku jako platformu pro výměnu informací a zkušeností, pro kvalifikaci a profesionalizaci a pro podporu práce institucí environmentálního vzdělávání s veřejností.

 

S podporou Německé spolkové nadace pro životní prostředí bylo k 01.01.2002 zřízeno servisní a koordinační centrum sítě při Akademii Saské zemské nadace přírody a životního prostředí. Úkolem servisního a koordinačního centra bylo vytvořit síť za součinnosti všech zainteresovaných institucí environmentálního vzdělávání a externích lektorů ekologické výchovy.

 

Síť svou činnost zahájila 24.06.2002 volbou regionálních center jako uzlů sítě a rady sítě jako nejvyššího grémia.

 

Od té doby se pravidelně konají setkání v 5 regionech, na nichž se zástupci institucí environmentálního vzdělávání radí a rozvíjejí společné plány. V rámci dalšího vzdělávání probíhá mnoho akcí pro lektory ekologické výchovy, které organizuje Akademie Saské zemské nadace přírody a životního prostředí.

 

Za účelem zveřejňování vzdělávacích nabídek saských institucí environmentálního vzdělávání a informací o síti byla vytvořena internetová prezentace www.umweltbildung-sachsen.de, na jejíchž stránkách se mohou představit všechna ekologická vzdělávací zařízení se svými nabídkami a která uživatelům umožňuje vybírat si nabídky podle místa, času, tématu, cílové skupiny a druhu akce. Prezentace kromě toho zahrnuje i rozsáhlou servisní oblast s kontakty na referenty, obchodní partnery, burzu práce, výstavy k zapůjčení, doporučení literatury a informace na téma environmentálního vzdělávání v Sasku.

 

V rámci sítě mohou působit všechny fyzické i právnické osoby činné v oblasti environmentálního vzdělávání, které tímto srdečně zveme.

Katrin Weiner

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt, Akademie
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 814 16 609
+49 (0)351 - 814 16 666
E-Mail-Kontakt

Související odkazy