Lanu - Normale Ansicht

Trinacionální síť ekologické výchovy (TSEV)

Trinacionální síť ekologické výchovy (TSEV) je dobrovolné sdružení institucí environmentálního vzdělávání z Čech, Dolního Slezska a Saska, jehož účelem je rozvoj a podpora přeshraničních vzdělávacích nabídek. Úkoly sítě jsou:

  • výměna informací a spolupráce,
  • podpora přeshraničních projektů,
  • vytvoření společné platformy pro partnery a projekty,
  • koordinace odborných pracovních skupin.

Činnost v rámci sítě organizuje regionální kontaktní centrum. V každé ze čtyř oblastí za těmito účely spolupracují dvě instituce environmentálního vzdělávání přeshraničně. Ty pořádají společná pracovní setkání, získávají nové partnery do sítě a prezentují svou činnost veřejnosti.

Související odkazy

Koordinační centrum sítě:

Katrin Weiner

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt, Akademie
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 814 16 609
+49 (0)351 - 814 16 666
E-Mail-Kontakt

Do pobrania

TNU-Flyer

PDF (459.3KB)