Lanu - Normale Ansicht

Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Dolním Slezsku - rámcový projekt Trinacionální sítě ekologické výchovy TSEV (TNU)

Tento projekt byl realizován od července 2012 do června 2014 Saskou zemskou nadací přírody a životního prostředí (LaNU) ve spolupráci s Jihozápadním fórem územní samosprávy „Pogranicze” a Křesťansko-sociálním vzdělávacím institutem Sasko e.V. Podpořila jej Evropská unie v rámci směrnice Cíl 3.

 

 

 

Záměrem projektu je koncipování a realizace školení k novým inovativním vzdělávacím nabídkám a dalšího vzdělávání v oblasti ekopedagogiky a managementu a pořádání odborných akcí, exkurzí, prezentací a setkání na podporu výměny zkušeností a spolupráce. Lektoři ekologické výchovy touto cestou získají nezbytné kompetence a odborné znalosti, aby mohli zlepšit kvalitu procesů ve vlastní instituci a kvalitu vlastní vzdělávací nabídky.Těžištěm tohoto projektu jsou školení na téma managementu na základě nově vyvinutého systému managementu kvality v environmentálním vzdělávání.

 

Vrcholy projektu představují Výroční konference TSEV 2012 a Trinacionální den ekologické výchovy 2014. Veškeré akce probíhají dvojjazyčně a jsou otevřené pro všechny, kteří pracují v oblasti environmentálního vzdělávání.

Katrin Weiner

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt, Akademie
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 814 16 609
+49 (0)351 - 814 16 666
E-Mail-Kontakt