Lanu - Normale Ansicht
Putovní výstava "Perlorodka říční"

Putovní výstava "Perlorodka říční"

Během uplynulých let se podařilo shromáždit cenné poznatky o biologii a biotopu perlorodky říční. Putovní výstava "Perlorodka říční - Jeden z nejvzácnějších živočichů v trojmezí Čechy - Bavorsko - Sasko" Fondu na ochranu přírody Saské zemské nadace přírody a životního prostředí tyto poznatky prezentuje poutavým a zajímavým způsobem.

 

Na Katedře chemie životního prostředí a ekotoxikologie Univerzity v Bayreuthu probíhá pod gescí Prof. Dr. Hartmuta Franka již řadu let výzkum možných příčin úbytku perlorodky říční.

V rámci tohoto vědeckého výzkumu došlo i ke kreativnímu střetu s perlorodkami říčními. V uměleckém procesu vznikly fotografie, které představujeme na našich panelech "Umělci v místních potocích".

 

Rezervace výstavyNaši putovní výstavu na téma perlorodky říční můžete instalovat i ve Vaší instituci, pokud máte k dispozici vhodné prostory a chtěli byste výstavu představit veřejnosti.

 

Výstava se skládá z:

- 12 oboustranných panelů,

- 4 (jednostranných) panelů s uměleckými motivy a

- 4 (jednostranných) panelů s kreslenými motivy.

Celkem je to tedy 20 panelů, z nichž každý měří 2,25 m na výšku a 1,00 m na šířku. Výstava je částečně dvojjazyčná, rovněž v češtině.

Pro rezervace výstavy se prosím obraťte na:

Tatjana Röther

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 61
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt