Lanu - Normale Ansicht
Putovní výstava k rámcové směrnici EU o vodách

Putovní výstava k rámcové směrnici EU o vodách

Rámcová směrnice EU o vodách, plným názvem "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky", vstoupila v platnost v prosinci 2000. Sjednocuje ochranu vod v Evropě. Nová kritéria rámcové směrnice EU pro ochranu vod platí pro povrchové vody, k nimž patří řeky, jezera, výsostné vody a rovněž podzemní vody.

Pro rezervace výstavy se prosím obraťte na:

Poststelle

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 51
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt