Lanu - Normale Ansicht

Výstava "Ochrana celosvětově ohrožených druhů"

Již v roce 2004 byla na letištích Lipsko-Halle a Drážďany otevřena výstava "Ochrana celosvětově ohrožených druhů".

 

Na letištích, tedy místech, na nichž začínají a končí mnohé cesty do dalekých krajů, upoutají exotické exponáty ve vitrínách pozornost. Jsou to suvenýry a dárky z celého světa, které pocházejí z nelegálního obchodu s přísně chráněnými, protože vzácnými druhy zvířat a výrobky ze zvířat.

 

Exponáty byly zabaveny celní správou, jejímž důležitým úkolem je znemožnit pašování. Její velký úspěch při "zátazích" ukazuje, že kontroly jsou skutečně nezbytné. Mezi vystavenými exponáty jsou mnohé, jejichž původním domovem je tropický deštný prales. Druhá část výstavy se formou obrazových panelů zabývá ochranou tohoto nezaměnitelného, ale ohroženého biotopu.

 

Každý den padne za oběť mýcení mnoho kilometrů čtverečních deštného pralesa. Pouze poznání souvislostí může ohrožené biotopy zachránit. Touto výstavou bychom chtěli objasnit globální význam deštných pralesů a ukázat jejich jedinečnou krásu.

Místo konání výstavy

Letiště Lipsko-Halle