Lanu - Normale Ansicht
Fachgespräch / Odborný seminář: Gedächtnis der Landschaft / Paměť krajiny

Fachgespräch / Odborný seminář: Gedächtnis der Landschaft / Paměť krajiny

Landschaft im Wandel / Proměny krajiny

Am:
NationalparkZentrum Sächsische Schweiz

9:00 - 16:00


Abschlussveranstaltung zum deutsch-tschechischen EU-INTERREG-VA-Projekt

Závěrečná akce česko-německého projektu EU-INTERREG-VA


„Gedächtnis der Landschaft / Pamět krajiny“


Präsentation der Projektergebnisse zum Thema Veränderungen der Landschaft der Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz seit 1945 und Vorstellung auf die recherchierten Daten aufbauender Ansätze für den Erhalt und die Pflege der Kulturlandschaft.

Ein gemeinsames Projekt der Technischen Universität Dresden, des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, der Jan-Evangelista-Purkynĕ-Universität Ústí nad Labem, des Instituts für Botanik der Tschechischen Akademie der Wissenschaften Průhonice bei Prag und der Nationalparkverwaltungen der Sächsisch-Böhmischen Schweiz.


Představení výsledků projektu zabývajícím se proměnami krajiny Českosaského Švýcarska od roku 1945 a z nich vzešlých návrhů konstruktivních přístupů k ochraně a péči o kulturní krajinu.

Společný projekt Technické univerzity v Drážďanech, Saského státního úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích u Prahy a správ národních parků České a Saské Švýcarsko.

Teilnahmevoraussetzung:

Anmeldung zur Teilnahme ist bis zum 6. November 2019 erforderlich unter:

Prosíme o přihlášení k účasti do 6. listopadu 2019 zde:


Anmeldung / Přihláška 13.11.2019


Ort

NationalparkZentrum Sächsische Schweiz , Dresdner Straße 2 B , 01814 Bad Schandau ( in Google Maps aufrufen )

Telefon: (03 50 22) 502 - 40

Diese Veranstaltung kann nicht online gebucht werden.

Diese Veranstaltung ist bereits beendet.

Veranstaltungsunterlagen

Flyer: Landschaft im Wandel im Gesamtprojekt "Gedächtnis der Landschaft"

Flyer

Program přednášek

Přednášky

Vortragsprogramm

Vorträge

Partner