Leben im Fels ab mittlerer Steinzeit / Život ve skalách od střední doby kamenné Historisch-naturkundliche Exkursion / Historicko-přírodovědná exkurze

9:00 - 13:30


Erst die in den letzten 25 Jahren laufende archäologische Forschung der Felsüberhänge brachte eine Vielzahl von Erkentnissen über die letzten Jäger und Sammler Europas im Elbsandsteingebirge. Während der Exkursion werden auch Spuren des Mittelalters und der Neuzeit entdeckt.


Teprve v posledních 25 letech probíhající archeologický průzkum skalních převisů přinesl množství poznatků o posledních lovcích a sběračích Evropy v Labských pískovcích. Během exkurze budou objevovány i stopy středověké až novověké.


Leitung / Vede: Václav Sojka,
Nationalparkverwaltung Böhmische Schweiz / Správa Národního parku České Švýcarsko

Teilnahmevoraussetzung

Trittsicherheit
gute Grundkondition
Wetterfeste Kleidung
festes Schuhwerk
Rucksackverpflegung empfohlen

Teilnahme auf eigene Gefahr

Podmínky účasti:

jistá chůze
dobrá tělesná kondice
vhodné oblečení
pevná obuv
Doporučujeme vzít občerstvení s sebou.

účast na vlastní nebezpečí


Der Teilnehmerbetrag beträgt 3,50€, ermäßigt 2,50€.

Účastnický poplatek: 3,50€ / 90,- Kč, zlevněné 2,50€ / 60,- Kč.

Datum

10.09.2022

Ort

Cunnersdorf (Gohrisch), genauer Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben


Přihlášení nutné, přesné místo začátku exkurze bude sděleno při přihlášení.

Thema

Artenschutz, Geschichte/Politik, Heimat, Ökosysteme

Spenden Sie jetzt! Zum Kontaktformular