Lanu - Normale Ansicht
Wanderausstellung: Trinkwasserversorgung im Angesicht des Klimawandels

Wanderausstellung: Trinkwasserversorgung im Angesicht des Klimawandels

FINDET NICHT STATT: Die Wanderausstellung wird im späteren Ersatzzeitraum gezeigt

Von: Bis:
NationalparkZentrum Sächsische Schweiz

Die Ausstellung wird aufgrund der aktuellen Situation im späteren Ersatzzeitraum, nach Wiedereröfnung des NationalparkZentrums gezeigt. Entsprechende Information wird auf diesen Seiten unter Veranstaltungen des NationalparkZentrums veröffenticht.


Výstava se bude na základě aktuální situace konat v pozdějším termínu, po znovuotevření NationalparkZentrum. Související informace bude zveřejněna na těchto stránkách pod NationalparkZentrum - Veranstaltungen.


Wird die Trinkwasserversorgung im Ostteil des sächsisch-tschechischen Grenzraumes auch im Hinblick auf den absehbaren Klimawandel sicher gestellt sein? Untersuchungen tschechischer und deutscher Fachkräfte wollen dazu eine Antwort finden. Die im gemeinsamen Projekt „ResiBil“ gewonnenen Erkenntnisse werden genutzt, um Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige Wassernutzung zu erstellen. Sie werden anschließend Wasserversorgern und im Umweltbereich tätigen Institutionen zur Verfügung gestellt.


Bude ve východní části českosaského příhraničního území zajištěna dodávka pitné vody v kontextu předvídatelných změn klimatu? Průzkumy českých a německých odborníků projektu na tuto otázku hledají odpověď. Poznatky získané v rámci společného projektu „ResiBil“ jsou využity při vypracování doporučení pro udržitelné využívání vody a následně zpřístupněny vodohospodářským společnostem a institucím činným v oblasti životního prostředí.

Zielstellung:

„Resibil“ – ein gemeinsames Projekt vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, des Tschechischen Geologischen Dienstes und des Wasserforschungsinstituts T. G. Masaryk „Resibil“


„Resibil“ – společný projekt Saského zemského úřadu životního prostředí, zemědělství a geologie, České geologické služby a Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka

Hinweise:

Informationen zum Projektstand sind einsehbar unter:
Podrobné informace k projektu lze nalézt na:

http://www.resibil.sachsen.de/

Ort

NationalparkZentrum Sächsische Schweiz , Dresdner Straße 2 B , 01814 Bad Schandau ( in Google Maps aufrufen )

Telefon: (03 50 22) 502 - 40

Peter Bouška

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
NationalparkZentrum Sächsische Schweiz
Begegnungs- und Bildungsstätte

+49 (0)35022 - 502 52
+49 (0)35022 - 502 33
Email senden

Diese Veranstaltung kann nicht online gebucht werden.

Diese Veranstaltung ist bereits beendet.

Partner